MasterClass

Bij deze activiteit worden leerlingen uit het secundair onderwijs geconfronteerd met de gangbare vooroordelen over de meest kwetsbare mensen uit onze samenleving. Dak- en thuislozen vertellen hun verhaal en ervaringen. Deze ontmoetingen op school brengen iets teweeg, zowel bij de leerlingen als bij de daklozen. De discussie in de klas draagt bij tot het leereffect en stimuleert betrokkenheid en concrete actie.

Het doel van DoucheFLUX MasterClass (vroeger DoucheFLUX Meets Schools) is om leerlingen van het secundair onderwijs bewust te maken van de daklozenproblematiek in Brussel en hen te laten nadenken over hun rol als burger door hun vooroordelen over daklozen en de algemene beeldvorming in vraag te stellen.

DoucheFLUX MasterClass vond voor het eerst plaats in 2011-2012. Nu is er ook een pedagogische kit voor leerkrachten die iets willen doen met dit project.