survivinginbrussels.be

Survivinginbrussels.be is een online infoloket ten dienste van maatschappelijk kwetsbare mensen in Brussel, met of zonder papieren. Opzet is hen wegwijs te maken in de uitgebreide Brusselse sociale dienstverlening waarvan velen het bestaan niet afweten en de toegangscriteria niet kennen. Zo wordt het mogelijk om op een eenvoudige, intuïtieve manier volledige en up to date informatie te bekomen over:

  • Basisbehoeften: eten, verzorging, slapen, onderdak, wassen, kleden, wasmachine, boodschappen, bezittingen veilig opbergen;
  • Maatschappelijke integratie/bescherming: administratieve regularisatie, rechten, vervangingsinkomens en toelagen, werk, opleiding;
  • Welzijn: verpozen, lichaamsverzorging, relaxatie;
  • Zelfontplooiing: amusement, sportieve en culturele activiteiten.

Dit ambitieus project kan uiteraard enkel tot stand komen dankzij een goede verstandhouding met alle actoren uit de Brusselse sector voor armoedebestrijding.

Survivinginbrussels.be is binnenkort operationeel! Momenteel hebben we nog een bètaversie waarvoor we alvast kritische blikken en constructieve commentaar kunnen gebruiken. Wil je mee helpen deze uiterst noodzakelijk web site op punt te stellen met commentaar en suggesties? Mail dan naar info@doucheflux.be. Je krijgt zo snel mogelijk een login en paswoord om toegang te krijgen tot de web site.

Reacties zijn welkom op suggestions@survivinginbrussels.be.

Voor fouten of technische problemen, stuur een mail naar bug@survivinginbrussels.be.

 

In de pers