Deelnemen / Steunen

DoucheFLUX is een 100% burgerinitiatief en dankt haar bestaan aan de steun van talloze particulieren, bedrijven en fondsen. We stellen het zeer op prijs dat zoveel verschillende actoren interesse hebben voor ons project : een optimale dienstverlening in een moderne, aangename, ruime, inspirerende en gezellige infrastructuur.

Sinds de opening van het gebouw biedt DoucheFLUX een dienstverlening aan aan een sociaal tarief en genereert zo zelf inkomsten. En sinds eind 2017 krijgt de vzw ook (niet structurele) subsidies van verschillende overheden.

Voor de verdere voortzetting en ontwikkeling van de diensten en activiteiten blijft de waardevolle steun van burger, fondsen en ondernemingen onontbeerlijk.

Hoe kan u DoucheFLUX steunen?

Elke schenker wenst uiteraard te weten wat er met haar/zijn gift gebeurt. We willen hierover geen onzekerheid en zijn verknocht aan transparantie. Daarom is DoucheFLUX lid van Donorinfo. Donorinfo staat garant voor transparantie als onafhankelijke instantie die de rekeningen en werking van organisaties analyseert. De website donorinfo.be maakt al deze informatie beschikbaar en begrijpelijk voor potentiële schenkers.